чамалап йөрү


чамалап йөрү
1) быть осторо́жным
2) перен. карау́лить, сторожи́ть; подкарау́ливать, наблюда́ть

Татарско-русский словарь, 56000 слов, 7400 фразеологических выражений. - Институт языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова. 2007.

Смотреть что такое "чамалап йөрү" в других словарях:

 • чамалап — Нормасын белеп, саклап кына, чама белән. ЧАМАЛАП ЙӨРҮ – Берәр нәрсәнең килеп чыгуын, башкарылуын мөмкин дип санау; өмет итү, ышану; көтү …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәлкем — Чамалап фаразлап, ихтимал дип карауны белдерә бәлки бу соңгысыдыр …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бугай — Чамалап кына әйтүне белдерә таң ата бугай …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бизмән — Бер башы чукмарлы, икенче башы үлчәнә тор. әйбер элеп куярлык итеп эшләнгән шкалалы күчәрдән торган үлчәү. БИЗМӘНЛЕ – с. 1. Үлчәүле 2. күч. Уйлап, чамалап эш итү тур.. Саран; вакчыл. БИЗМӘНЛӘҮ – 1. Әйберне бизмәнгә салып үлчәү 2. Нык уйлап,… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әгәр — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • әгәренки — иск. терк. 1. Реаль мөмкин булган шартны белдергән иярчен җөмләне баш җөмләгә терки. Дә кисәкчәсе белән янәшә килеп, теләк, уйланылган яки чынбарлыкка туры килми торган шарт төшенчәсен аңлаткан иярчен кушма җөмләне баш җөмләгә терки. Гадәттә икән …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • бәйләнү — 1. (Бәйләү) 2. күч. Керешү, алыну, башлау (гадәттә күңелгә ошап җитмәгән берәр эшкә). күч. Берәр эшкә бик нык бирелеп, аннан арынып тора алмас дәрәҗәдә мавыгу 3. күч. Башланып китү (сүз тур.) 4. күч. Вак, әһәмиятсез яки формаль кимчелек… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • вакыт — 1. Философиядә: материя яшәешенең объектив формасы 2. Нәр. б. секундлар, минутлар, сәгатьләр, еллар, гасырлар һ. б. ш. белән исәпләнә торган яшәеш арасы, дәвамлылыгы. Яшәеш дәвамлылыгын үлчәү берәмлеге җирле в. белән... 3. Нин. б. эшкә, шөгыльгә… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • ипле — 1. Файдаланырга җайлы, уңайлы рәв. кашыгын бик ипле тота 2. Кулай, уңайлы, җайлы шуннан да ипле урын булмас 3. Әйбәт, яхшы (холыклы) , җайлы, күндәм. рәв. ипле генә сөйләш 4. күч. Уңган, һөнәрле эш иплене ярата 5. рәв. күч. Җайлап, уңайлы урынын… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • исә — 1. (Борынгы ир тамырыннан ясалган фигыль) Булса ялгыш исә, кичерегез. АЛАЙ ИСӘ – Алайса. Я ИСӘ – Яисә. ЮК ИСӘ – Югыйсә 2. Баш җөмләдә белдерелгән эшнең иярчен җөмләдә шул эштән соң ук башкарылуын аңлата ул бетте исә, тормыш бетә 3. диал.… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге

 • кебек — иск. 1. Бер нәрсәне икенче нәрсәгә чагыштырып, охшатып әйткәндә кулланыла. Берәр төрле эш хәрәкәткә охшату өчен кулл. 2. Берәр нәрсәне шартлы рәв. чамалап әйткәндә кулл. Икеләнеп әйткәндә кулл. 3. Санап киткәннән соң, шундый ук әйберләр тагы да… …   Татар теленең аңлатмалы сүзлеге